Tilbake

Det store bildet

 
 
 

Utsikten fra Salberget er flott. Her ser du, midt på bildet Lomstinden, bak fjellet ligger bygda Rødsand i Bunkefjorden. Utenfor denne ligger Ørnvika og Blyfjorden. Helt ytterst skimtes Dovneset. Helt i bakgrunnen skimtes Andøya og Hallvardsøyan.