Tilbake

Det store bildet

 
 
 

 

Utsikten fra Bukken er fantastisk. Her ser du mot nord/ nordvest . Midt i bildet ser du Barden. Til venstre Breitinden. Til høyre for Barden Segla og helt til høyre Grytetippen og Keipen.