startsiden
turene

Korte turer er lite krevende og egner seg for en kort dags-, kvelds- eller ettermiddagstur. De fleste turene er barnevennlige. Ingen av turene tar over fire timer.


Middels turer er litt mer krevende og lengre. de fleste er lite krevende og egner seg for dagsturer.


Lange turer er lange og/eller krevende. De egner seg for lange dags/overnattingsturer.


.

korte middels lange
 
  logo