middels
turer
startside

 
Martamostevatnet og Svarthollvatnet sett fra aksla mellom Martamostevatnet og Isvatnat/Heggedalen

 

Bildet til viser utsikten over Svarthollvatnet og Breitinden lengst til høyre fra aksla.

 

Lysbotn kraftverk er et vannkraftverk i Helvetesdalen på Senja i Lenvik kommune.
Kraftverket utnytter et fall fra inntaksmagasinet i Nedre Fossvatn (utgjør sammen med Øvre Fossvatn Lappegamvatnet) til Lysvatnet. Nedre Hestvatn og Svartholvatnet er magasiner for verket.

Rørgata ned til stasjonen gjennomgikk en totalrenovering i 1991. Da ble alt mesteparten av det gamle treverket i rørgata byttet ut med glassfiber, mens noen deler enda består av treverk og stål. Samtidig ble kraftstasjonen revet og bygd opp på nytt.

Det er installert en turbin på 3,8 MW. Gjennomsnittlig årsproduksjon er på 29,39 GWh og magasinkapasitet er på 21,59 GWh.

Kilde: Wikipedia

 

 
 
 
 
 
 
 
Martamostevatnet
Martamostevatnet

 

Ved kraftstasjonen (også startpunkt for Senja Turlags merkede løypa "Senja på langs" starter turen. Stien går bratt opp ved siden av rørgata og deretter følger du rørgata til demningen ved lappegamvatnet. Videre på østsiden av vatnet til du går over broen i nordenden av vatnet og følger stien på sørsiden av Mellomvatnet. På eiet mellom mellomvatnet og svartholvatnet tar du til sørvest opp lia og etter en kilometer er du ved Martamostevatnet.

Vil du ha en lengre tur kan du fortsette opp den bratte lia sør for vatnet og passere Isvatnan ned til Heggedalen. Følger du denne østover er du tilbake der du starta.

På aksla mellom Martamostevatnet og Isvatnan får du fantastisk utsikt over Yttersia og innover Senja og Sørrreisa.

 
Tilbakeblikk fra rørgata ned mot Lysbotnvatnet.
Stien går først bratt opp langs rørgata, deretter flater den ut opp til demningen.
Her er brua over elva mellom lappegamvatnet og Mellomvatnet. I bakgrunnen Breitinden, Senjas høgste fjell.
på veg opp lia mot Martamostevatnet ser du Svarthollvatnet og midt i bildet Innhesten.
På tur opp fra Martamostevatnet til aksla om du velger å ta turen tilbake over aksla og ned til Heggedalen. Til høyre Breitinden 985 moh. og Innhesten 916 moh. Til venstre for den Hjørakeisen (Cåragaisa) og bal Svathollvatnet Storfjellet, Hestpiken og helt til venstre
Istinden
Oppe på aksla sør-øst for Martemostevatnet. Midt på bildet, i vest den høgste av Istindan som er Senjas 4. høgste fjell på 957 moh. Ned dalen mot sørøst, like vest for Heggvatnet treffer du den merkede turløypa og kan følge den i nord-østlig retning tilbake til utgangspunktet.
logo
 
 
 

Senja
Lenvik kommune


 

Vis Martamostevatmet i et større kart

 

Turen starter ved kraftstasjonen ved Lysvatnet. Daglig buss fra Finnsnes til Gibostad, avstand fra Finnsnes er 27 km. Fra Gibostad går det en komunal veg til Lysvatnet, en mil unna.

Rute 370 eller 380