middels
turer
startside

 
 
Giska

Utsikt fra starten mot sør og Kvænan.

Fossen

En av de mange små fossene i Giska.
Kolkjerka
Høgste punktet på stien er søndre Kaperskardet, Kolkjerka passres sør for stien.
Kvena
Kvænan.
 
 
Gjeska - Åndervatnet
Giska

På veg inn mot Kvænbukta. Stien starter midt på bildet. Denne turen tar deg inn til Åndervatnet i hjertet av Ånderdalen nasjonalpark.Turen starter 40 meter før broen over elva fra Kolkjerkevatnet nesten innerst i Giska i Sifjorden. (Midt på bildet over) Turen går bratt opp langs elva og forbi fossene. Deretter moderat stigning og lettgått terreng mot øst forbi den karakteristiske Kolkjerka i sør, deretter går stien ned mot Kapervatnet før den svinger sør ned til Åndervatnet. I starten ser du i sør også Kvænan som ligger mellom Giska og Flakstadvåg. (Senjas 3. høgste fjell) Øverst til venstre skimtes Kolkjerka som du passerer på turen.

Stien starter like før elva og går bratt opp, deretter i slakere terreng til den neste fossen der du fortsetter ryggen opp til løypas høyeste punkt som er Søer-Kaperskaredet som er 420 moh. I bakgrunnen Kolkjerka som passeres på tur til Åndervatnet. Turen er omlag 12 km. lang. På venstrehanda har du hele tiden Kaperfjellet som går fra tunnellen øverst i Kaperdalen og ned til Stormdalen. På høyrehanda har du Kolkerka.
Kaperskardet
Stien går opp fra sjøen og følger den merkede løypa opp på ryggen midt i bildet. Stien er merket og fin å gå. Det er moderat stigning opp til løypas høgste punkt, deretter går det slakt nedover til sør-Kaqpervatnet som ligger på 214 moh. Ved vatnet møter du Senja på langs løypa som kommer ned fra Istinden. Den gamle køypa langs vatnet og ned til Åndervatnet går på nordsiden av Kapervatnet men legges i år 2014 om. Den nye løypa går nå på sørsiden, i enden av vatnet er det satt opp ei bro og etter å ha krysset elva følger du den gamle løypa på nordsiden av Åndervatnet. I nerenden av Åndervatnet er dett satt opp ei ny bro, gammen på vestsiden av nerenden er restaurert og det er satt opp ei ny bu. Begge har 2 sengeplasser og kan brukes til overnatting.
Kvenan
Mot vest utsikt mot Kvænan, Senjas tredje høgste fjell.
Nesten oppe på løypas høgste punkt. Utsikt over Gjeska og Sifjorden.
I bakgrunnen Kaperfjellet og Istind til venstre. Der er Senja på langs rutas høgste punkt og løype fra Kaperdalen kommer ned i Ånderdalen og løypene møtes for Kapervatnet.

Her er Kolkjerkas høyeste punkt i vest og en av nonnene (helt til høyre) er på veg inn i kjerka. Kolkjerka er 755 moh.
Her går det slakt ned til Kapervatnet. Den nye løypa går på nordøstsiden ned til broen i nerenden av vatnet .
Åndervatnet
Her er utsikt fra Åndervatnet og mot nordvest (der du kom fra). Du ser Henrikhoved (venstre) og Kolkjerka.
Idyll
Idyll ved Åndervatnets sørside. Her fortsetter stien ned til Tranøybotn.Det er omlag 6 kilometer til Tranøybotn
 
 
 
logo
 
 
Klikk her for det store bildet

 

Senja

Torsken og Tranøy


 

Vis Giska/Aandervatnet i et større kar

Stien starter like før broen over elva fra Kolkjerkevatnet. Stien er tydelig og også merket. Etter stigningen og den andre fosssen dreier stien vest over søndre Kaperskardet til Kapervatnet før den dreier sør mot Åndervatnet.


Det går daglig buss til Grunnfarnes - Flakstadvåg, 65 km fra Finnsnes.
Busskifte på Svanelvmoen.
Turen starter innerst i Giska mellom Medby og Flakstadvåg.

Rute 360/365

 

 

Denne turen, om du fortsetter fra Åndervatnet og ned til Tranøybotn, er en av de fineste Senja på tvers turene. Du kan også starte i Tranøybotn og gå nordvestover.

Ved Kapervatnet krysser den merkede turløypa som går over Istindan og fortsetter nordover. Ved Åndervatnet går løypea videre mot Lutvatnet og Sør-Senja.