middels
turer
startside

 
Toppen
Toppen
Varden på toppen på Førstefjellet (1.Svanfjellet) eller Innstefjellet som det og kalles.
Samemuseet

Omtrent midt mellom Kaperdalskrysset (der veien tar av fra veien gjennom Svanelvdalen) ligger Samemuseet ved Kaperelva.

Samemuseet ligger like ved veien, på venstre side.

Kaperdalen Samemuseum består av to samiske boplasser som ble ryddet like etter år 1900. Det var etterkommere av svenske reindriftssamer som slo seg ned og ble bofaste på norskekysten på slutten av 1700-tallet. I markebygda, som var utmarka i forhold til kystgårdene, skapte de en levemåte basert på jordbruk, sesongfiske og utnytting av skog, fjell, elv og vann. Husene er bygd av materialer fra dalen som boliggamme med reisverk av bjørk, nevertekke og torvkledning og tilbygd sjå og uthus som har vegger kledd med never. Låven og geitfjøset, som også er en gamme, har vegger av

 
Kilde: Midt-Troms Museum. mtvu.no
 
 
 
 
 
1. Svanfjell
Svanfjell
1.Svanfjell sett fra nasjonalparken.
Start

Stien starter nederst i Kaperdalen. Stien opp til Førstefjellet går nord opp mot toppen. Varden ligger på 807 meter og Førstefjellet er det laveste av Svanfjella. Bildet over viser utsikten tilbake fra parkeringsplassen der steien starter. I bakgrunnen Tranøya.

Utsikt
I bakgrunnen Allmenningsvatnet og Trollbuvatnet og Gisundet.
Utsikt mot nordvest, Bumannsvatnet øverst i Kaperdalen skimtes i bakgrunnen.
Dyroy
Nesten opp. Utsikt over Tranøybotn og Dyrøya.
Fra Førstefjellet kan du fortsette og gå til Tredjefjellet via Andrefjellet og ned øverst i Kaperdalen. Her er ryggen mot Andrefjelletjellet.
Selfjorden
Utsikt mot nasjonalparket i sør-vest. Selfjorden, som går inn fra Flakstadvåg, til høyre. Midt i bildet Luten og Grinda. Helt til høyre Kvænan.
Steindalen
Her ser du sørover mot innersia og 1.fjellet fra ryggen mellom Tredjefjellet og Andrefjellet. Til venstre Steindalen og Svanelvdalen.
Nesten nede ved veien Kaperdalsveien og startpunktet igjen.
logo
 

 

 

Tranøy


 

View Forstefjellet in a larger map 
 

Stien til 1.fjefjellet starter ved svinngen der Kapervatnet begynner nederst i Kaperdalen. Begynnelsen på stien er markert med skilt ved parkeringsplassen.

Det går daglig buss fra Finnsnes til Grunnfarnes. 4 mil fra Finnsnes.

Rute 365